Miras Hukuku

Türkiye'de veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her türlü miras davalarında avukatlık hizmeti ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de kendilerine miras kalan taşınmazlarının araştırılarak tespiti ve detaylı raporlanması hizmetleri, Tazminat, Tanıma ve Tenfiz, Boşanma, Katkı Payı, Nafaka, Velayet, Vesayet, Ortaklığın Giderilmesi, Ecrimisil ve Müdahalenin Men'i, Kira Alacağı ve Tahliye, Vergi, İdare Mahkemesi, Sigorta, İflas ve İflas Erteleme Davaları, Gayrimenkulve Yatırım Danışmanlığı, İkâmetgâh ve Çalışma İzni Alınması, İcra Takipleri.