Çifte Vatandaşlık

Almanya Federal Meclisi, çifte vatandaşlığa ilişkin yasa tasarısını onayladı. Bu yasadan Türk vatandaşlarının çocukları yararlanabilecek. Alman Vatandaşlık yasası, 20.12.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yeni yasa düzenlemesine göre, Almanya’da yaşayan Türk kökenli ailelerin çocukları, yasanın yürürlük tarihi olan 20.12.2014 tarihinden itibaren çifte vatandaşlıktan yararlanabilecekler. Almanya’da yeni yasa öncesinde uygulanmakta olan “§ 29 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)” Vatandaşlık Yasası, 2000 yılında yürürlüğe girmiş olup geriye dönük uygulama içermekteydi. Eski yasaya göre, Alman vatandaşlığına geçen ve 1990 yılından sonra Almanya’da doğup büyüyen çocuklara sınırlı süreli çifte vatandaşlık hakkı tanınmaktaydı. Eski yasada, Almanya’da doğup büyüyen yabancı çocuklara bazı koşullar altında 23 yaşına kadar çifte vatandaşlık hakkı tanınmıştı; ancak çocuk 23 yaşına geldiğinde “Optionsregelung” – “Opsiyon düzenlenmesi”- kararını vermemiş ise, Alman vatandaşlığı doğrudan düşürülmekteydi (§ 29 Abs. 1, 2 StAG). Bu doğrultuda, eski vatandaşlık yasası uyarınca, Almanya’da doğan yabancı kökenli çocukların 18 ile 23 yaşları arasında Alman vatandaşlığı ya da ebeveynlerinin ülkelerinin vatandaşlığı arasında seçim yapmaları gerekmekteydi. 

Yeni yasa ile birlikte, 20.12.2014 tarihinden itibaren, 1990 yılından sonra doğmuş olan ve çifte vatandaşlık başvurunsa 31.12.2000 tarihine yapmış ve evvelce çifte vatandaşlık hakkına sahip olan Türk vatandaşlarının çocukları, seçim yapma şartı olmaksızın çifte vatandaşlık hakkını koruyabileceklerdir. Ancak, bu düzenlemeden faydalanabilmek için 21 yaşına kadar 8 yıl Almanya’da yaşamış olmak, 6 yıl Almanya’da eğitim almış olmak ve Almanya’dan okul ya da mesleki eğitim diploması almış olmak şartlarının bir arada sağlanması gerekmektedir. Ancak yeni yasa, geriye dönük uygulanamayacaktır. Öyle ki, 1990 yılından önce doğmuş olan Türk vatandaşlarının çocukları, iki vatandaşlık arasında seçim hakkına sahip olmayıp ebeveynlerinin ülkelerinin vatandaşlığını taşıyacaklardır.

Bu yeni yasa ile, her ne kadar çifte vatandaşlık hakkının belli şartlar dâhilinde korunması imkanı getirilmişse ve yaklaşık 40.000 gencimiz çifte vatandaşlıktan yararlanabilecek ise de, yasa 1990 yılından önce doğanları ve en geç 31.12.2000 tarihine kadar çifte vatandaşlık başvurularını yapmayanları kapsamadığından iki vatandaşlık arasındaki seçme zorunluluğunun tamamen kaldırılmış olduğu söylenemez. Yeni düzenleme ile, oldukça fazla sayıda Türk vatandaşı maalesef ki mağdur olmaya devam edecektir.