UZMANLIK ALANLARIMIZ

Şirketler Hukuku
Yasa değişikliklerine uygun olarak yabancı ve yerli şirket kuruluşları, şirket esas sözleşmelerinin düzenlenmesi,nevi değişikliği, şirket genel  >> devamı
Dış Ticaret Hukuku
Serbest bölgelerde şirket kuruluşları, faaliyet ruhsatı temini ve serbest bölgeler ile gümrük mevzuatı başta olmak üzere uluslararası ticarete >> devamı
Sözleşmeler Hukuku
Ulusal ve uluslararası alanda şahıslar veya şirketler için her çeşit sözleşmenin düzenlenmesi, âkit taraflarca hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek >> devamı
İş Hukuku
Her türlü iş davalarının takibi, iş ve ikale sözleşmeleri düzenlenmesi, kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere tüm işçi alacaklarının hesaplanarak  >> devamı
Aile Hukuku
Boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, tanıma tenfiz, katkı payı başta olmak üzere Aile Mahkemelerinde görülen tüm davalar,  >> devamı
Turizm Hukuku
Turizm sektör sorunlarının çözümü için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri, otel kiralama ve alım-satım işlemlerinde sözleşme hazırlanması >> devamı
Miras Hukuku
Türkiye'de veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her türlü miras davalarında avukatlık hizmeti ve yurt dışında  >> devamı
Gayrimenkul Hukuku
Ortaklığın giderilmesi davaları, ecrimisil ve müdahalenin men’i davaları, kira alacağı ve tahliye davaları ve gayrimenkul alım satım danışmanlığı, >> devamı
İcra ve İflas Hukuku
Şahıs veya şirketlerin her türlü alacakları için icra takiplerinin açılarak yürütülmesi, iflas ve iflas erteleme davaları, >> devamı
Kamu Hukuku
Şahıs veya şirketlerin her türlü vergi davaları ile iptal ve tam yargı davaları. >> devamı
  Tüm Makaleler
  MAKALELER


  Torba Yasa, Yurtdışı Borçlanmasıyla Emeklilik Konusunda Nasıl Düzenlemeler Getirmektedir?
  Türkiye, uzun yıllardır, başta Almanya olmak üzere, birçok yabancı ülkeye işçi göndermektedir. Yakın zamana kadar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, emeklilik konusunda mağdur olmaktaydı. >> devamı
  Yurt Dışında Gerçekleşen Boşanmanın Türkiye’ de Tanınması-Tenfizi
  Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararları Türkiye’de geçerli değildir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın genelinde mevcut olan, Türkiye’deki evliliğin zamanaşımına uğrayacağı düşüncesi hatalı olup; bu kişilerin,  >> devamı
  Çifte Vatandaşlık
  Almanya Federal Meclisi, çifte vatandaşlığa ilişkin yasa tasarısını onayladı. Bu yasadan Türk vatandaşlarının çocukları yararlanabilecek. Alman Vatandaşlık yasası, 20.12.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yeni yasa düzenlemesine göre, Almanya’da yaşayan Türk kökenli ailelerin çocukları, yasanın yürürlük tarihi olan 20.12.2014 tarihinden itibaren çifte vatandaşlıktan yararlanabilecekler.  >> devamı
  Mevzuatlar
  Tüm Mevzuatlar

  Mevzuat
  >> devamı
  BİZE SORULARINIZI İLETİN
  Mavi Piksel